Arbeids- og kompetanseområde

  • Strategisk kommunikasjon og målgruppetenking
  • Redigering av nettsider
  • Universell utforming av nettsider
  • Digitale brukeropplevelser
  • Formidling og klart språk
  • Opplæring

Leder for arbeidet med nettsidene hvl.no.

Leder for Samfunnsviterne ved HVL, og nestleder i Akademikerne ved HVL.

Utdannet cand.polit. fra UiB og UiO, med hovedfag i statsvitenskap. Har arbeidet ved Høgskolen i Bergen, nå HVL, siden november 1999, og var i mange år ansatt ved ingeniørutdanningen.