Webredaktør

Nina Samnøy

Arbeids- og kompetanseområde


  • Strategisk kommunikasjon og målgruppetenking

  • Redigering av nettsider

  • Universell utforming av nettsider

  • Digitale brukeropplevelser

  • Formidling og klart språk

  • Opplæring


Leder for arbeidet med nettsidene hvl.no.


Leder for Samfunnsviterne ved HVL, og nestleder i Akademikerne ved HVL.


Utdannet cand.polit. fra UiB og UiO, med hovedfag i statsvitenskap. Har arbeidet ved Høgskolen i Bergen, nå HVL, siden november 1999, og var i mange år ansatt ved ingeniørutdanningen.