Arbeids- og kompetanseområde

(GLU) Pedagogikk - Generell pedagogikk. Epistemologiske og ontolgske emner. Kulturhistorisk tradisjon
Den nasjonale rektorutdanninga - Organisasjonslæring, semiotikk og vrkelighetsforståelse. Semiotisk kommunikasjonsmodell. Skolekultur og kulturutvikling
UiU-satsinga (Ungdomstrinn i utvikling) - Klasseledelse og lærende organisasjoner. Skolekultur og kulturutvikling
Veiledning Grunnskoler - Vurdering for læring, pedaogisk plattform, læreplanforståelse, skole-hjemsamarbeid, epistemologiske emner. Skolekultur og kulturutvikling

Underviser i

 • Pedagogikk
 • Skoleorganisasjon og ledelse
 • Klasseledelse
 • Organisasjonslæring
 • Semiotikk og kommunikasjon
 • Skolekultur
 • Læringskultur / læringsmiljø

Forskar på

 • UiU-satsinga
 • Skole-hjem
 • Pedagogisk utviklingsarbeid i grunnskole
 • Grunnskolers plattformer
 • Læreplan - Generell del
 • IKT og læring
 • Innføring av Kvalitetsreformen i UH-sektor
 • Vygotskij / kulturhistorisk teori

Forskargrupper

 • PedLab
 • UiU
 • Tiltak mot frafall
 • Kvalitetsreformprosjektet
 • Golem
 • TEDS-M