Professor

Tor-Helge Allern

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er dr. art med med doktorgrad fra NTNU (2003) med avhandlingen "Drama og erkjennelse. En undersøkelse av forholdet mellom dramaturgi og epistemologi i drama og dramapedagogikk". Jeg har i tillegg til min dramakompetanse også allmennlærerutdanning og mellomfag i idrett.

Underviser i

  • Master i dramapedagogikk og anvendt teater

Forskar på

  • Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning med anvendt drama. Spillkompetanse hos barn og unge. Kommunikasjonstrening med helseansatte.
  • Jeg var nylig medredaktør for boka "Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor" på Orkanaforlag (2015), der jeg også skrev en artikkel om en svensk agent- og propagandavirksomhet i Nordland 1813-14. Jeg hadde også to artikler i boka "Det utvidete læringsrommet" på Fagbokforlaget (2015): Dramaturgi i undervisning og læring og Å lære av å være i rolle. Det eksistensielle aspektet i fiksjoner og rollespill.
  • En del av mine publiseringer er lagt ut på ResearchGate.

Forskargrupper