Dekan

Jens Kristian Fosse

Arbeids- og kompetanseområde

Tilrettelegging for, undervisning om og forskning på nyskaping.

Underviser i

  • Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap

Forskar på

  • Innovasjonsprosesser i nettverk og regionale næringsklynger, regionale innovasjonssystem, tilrettelegging for innnovasjon i privat og offentlig sektor