Førsteamanuensis

Øystein Stavø Høvig

Arbeids- og kompetanseområde

Øystein Stavø Høvig er førsteamanuensis på Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Han har forskningserfaring innen tema som innovasjon og entreprenørskap, inkubatorer og inkubasjonsprosesser, samt studententreprenørskap akademisk spin-offs. Han underviser i praksisrettede kurs på masterprogrammet i Innovasjon og entreprenørskap på HVL. I tillegg jobber han med å legge til rette for innovasjosprosjekter i skjæringspunktet mellom akademia og nærings- og arbeidsliv, for eksempel gjennom studententreprenørskapsprosjekt eller gjennom å mobilisere til forskningsbasert innovasjon iindustri, næringsliv og offentlig sektor i regionen.

Underviser i

  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Praksiskurs

Forskar på

  • Innovovasjonsprosesser
  • Akademisk spin-offs
  • Entreprenørskap
  • Inkubatorer og inkubasjon
  • Kontekstuelle variasjoner
  • Virkemiddelapparat og tilrettelegging for innvoasjon
  • Det entreprenørielle universitet

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar