Rådgivar

Anne Martha Paulsen

Arbeids- og kompetanseområde

Studieveileder og saksbehandler for:

- Grunnskolelærerutdanning, trinn 1-7

- Bachelorprogram i:

 • drama og anvendt teater
 • folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet
 • kroppsøving og idrettsfag
 • tegnspråk og tolking
 • Faglærer i musikk (bachelor)
 • Faglærerutdanning for tospråklige lærere (bachelor)

- Masterprogram i:

 • barne- og ungdomslitteratur
 • barnehagekunnskap
 • dramapedagogikk og anvendt teater
 • fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • musikkpedagogikk
 • samfunnsfagpedagogikk
 • undervisningsvitenskap