Rådgivar

Ingrid Hope Leirvåg

Arbeids- og kompetanseområde


  • Redaksjonell rådgjeving

  • Kronikkskriving og forskingsformidling

  • Video

  • Sosiale medium

  • Rådgjeving, intern og ekstern kommunikasjon


Eg har tidlegare jobba som kommunikasjonsrådgjevar i NAV Hordaland og har erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid i store organisasjonar. Av utdanning har eg mastergrad i medievitskap frå Universitetet i Bergen. I tillegg har eg studert historie, kulturvern og kulturformidling.