Rådgivar

Linda Thue Lydersen

Arbeids- og kompetanseområde

Utvikler og koordinerer etter- og videreutdanningstilbud ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.