Seniorkonsulent

Merete-Anett Hoddevik

Arbeids- og kompetanseområde

Studieveiledning, administrasjon, kvalitetsarbeid og saksbehandling tilknyttet:
- Bachelor i sykepleie (desentralisert og fulltid)
- Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sykepleier
- Master i jordmorfag
- Master i klinisk sykepleie
- Kliniske videreutdanninger i sykepleie
- Teknologi i helse og omsorg
- Veiledningspedagogikk
Kompetanse:
Studieadministrasjon, Felles studentsystem (FS), offentlig forvaltning, studiekvalitet, studieveiledning, saksbehandling.