Rådgivar

Thea Johanne Kopperud

Arbeids- og kompetanseområde

Forskningskoordinator ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning
BARNkunne er et senter for barnehagekunnskap som iverksetter forsknings- og endringsaktiviteter som samler og utvikler ny kunnskap, innsikt og handlinger for en mer sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fremtid for og med barnehagesektoren.
Jeg er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Bergen. Har blant annet erfaring fra barnehage og skole, i tillegg har jeg jobbet som forskningsassistent og statistikkmedarbeider. Mine hovedinteresser er å jobbe for gode klima- og miljøløsninger for en bærekraftig fremtid.