Rådgivar

Pål Adrian Clausen Ryen

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektrådgjevar innan samfunn og samarbeid knytt til campus Bergen. Kontaktperson på vegne av prorektor for nærregionen når det gjeld:

  • oppfølging av forskings- og utdanningspolitiske signal
  • koordinering av tverrfakultære prosjekt
  • utgreiing, analyse og saksførebuing innan aktuelle områder