Rådgivar/prosjektkoordinator

Hilde Albertine Gjertsen

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektkoordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: 

·       Pådriver for innhenting av eksterne oppdrag. 

·       Samarbeide med fagmiljøene og koordinere utvikling av prosjekt innen kompetanseutvikling, livslang læring og oppdragsprosjekt med særlig ansvar for FØS, men også tverrfakultære prosjekt der det er aktuelt (veilede master org og leiing Hgsd).

·         Rettleding av studentar inkl. studentutveksling

·        Saksbehandling og administrativt arbeid knyttet til studieprogram og emne

·        Andre administrative oppgaver i samråd med instituttledelsen på studiestedet (instituttlederstøtte)