Fagansvarleg for forskingsetikk

Anne-Mette Somby

Anne-Mette Somby
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-09

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt ansvarsområde dekker forskningsetikk, personvern og datahåndtering i forsknings- og studentprosjekter.  Jeg er sekretær for forskningsetisk utvalg, og samarbeider tett med IT, bibliotek og personvernombudet ved HVL. Jeg er kontaktpunkt mot NSD, REK og de Nasjonale forskningsetiske komiteer, og samarbeider med sikresiden.no om utvikling av tjenester relatert til fagområdet. 

Jeg har ansvaret for opplæring i forskningsetikk og personvern i forskning for ansatte og studenter ved HVL, og behov for intern opplæring eller undervisning kan meldes til meg.  

Jeg er utdannet cand.polit fra Universitetet i Bergen (2002) og har arbeidet som personvernrådgiver ved NSD fra 2007 til jeg begynte ved HVL høsten 2019. Ved NSD har jeg blant annet hatt ansvar for intern og ekstern opplæring i personvern,  vurdering av prosjekter og jeg har deltatt i europeiske samarbeid innen personvern og datahåndtering gjennom CESSDA og CLARIN. 

 

Underviser i

  • Personvern i forskning
  • Forskningsetikk
  • Datahåndtering
  • Personvern for veiledere og ledere