Førstelektor

Astrid Synnøve Litland

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er førstelektor ved Master i klinisk sykepleie, helsesykepleier, i tillegg til dette har jeg en stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten i Bergen kommune. 

Underviser i

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge
  • Kommunikasjon med barn og unge
  • Tverrprofesjonelt samarbeid
  • Vaksinasjon

Forskar på

  • Barn og unges helse, søvn hos barnehagebarn

Forskargrupper

  • Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv.