Studentombod HVL

Nina Sofie Lem Samuelsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er studentombud ved HVL og HVO. Studentombud er en uavhengig bistandsperson som gir studenter juridisk veiledning i saker knyttet til  studiesituasjonen. Les mer her: Studentombodet - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Jeg er jurist og samfunnsviter. Min akademiske bakgrunn er mastergrad i rettsvitenskap fra UiB, med fordypning i helserett og EØS-rett. Jeg har også en bachelor i Europastudier ved NTNU. 

Yrkeserfaringen min er hovedsakling innen offentlig sektor, blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Gulating lagmannsrett. 

Nummeret til min tjenestetelefon er: 458 47 150.