Seniorkonsulent

Øystein Frøyland

Arbeids- og kompetanseområde

Studierettleder

Jeg er studierettleder for studiet Fullføring av påbegynt lærerutdanning ved HVL og har kontor på campus Sogndal.

Praksiskoordinator

Jeg er praksiskoordinator ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. En viktig del av min jobb er å administrere praksisopplæringen for utdanningene ved Idrett, fysisk aktivitet og kosthald (IFAK) campus Sogndal.

Før jeg begynte hos HVL tok jeg master i dokumenter og journalistikk ved Høgskulen i Volda, med fokus på barn og unge. Videre har jeg praktisk-pedagogisk utdanning, lærererfaring fra videregående og høyskole og brenner generelt for læreryrket.