Førstekonsulent

Rosmari Grindheim Valdersnes

Arbeids- og kompetanseområde

Førstekonsulent ved FHS. Lederstøtte til instituttledere ved FHS, bistå de i koordinering av drift av instituttene sine aktiviteter. Er knyttet til IVD og IHF.  Administrativ støttefunksjon i andre saker etter behov og i samråd med administrasjonssjef.

 Reisebestiller for FHS. 

Også kjemiingeniørstudent ved FIN.