Pensjonist

Terje Erik Bjelle

Arbeids- og kompetanseområde

Magister Artium i sosiologi frå Universitetet i Oslo

Hadde ulike leiarstillingar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 25 år fram til fusjonen i 2017, sist som viserektor for utdanning.

 

Forskar på

  • Utdanningspolitikk, utdanningshistorie. Har tidlegare arbeidd med ulike sider ved utviklinga av petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane.