Praksisfeltet ved studiestad Stord og studiestad Haugesund

Er du praksisrettleiar for studentar ved studiestad Stord eller studiestad Haugesund? Her finn du som er praksislærar eller praksisrettleiar det du treng i praksisarbeidet.