Musical gameplay. Experience, action and learning in the world of video games.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for kunstfag

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2013 - Desember 2017

Prosjektsamandrag

Målet med prosjektet er å identifisere og studere ulike aspekter av læring i digitale spill og spillkultur.

Metode

Dette er en multippel case-studie som viser ulike sider ved digital spillkultur med fokus på deltakeres faktiske og erfarte musikalske agency i spillverdenen.