Samarbeid med oss: helse- og sosialfag

Ny helseklynge

HVL er ein av partnarane i framtidige Alrek helseklynge på Årstadvollen i Bergen.

Omsorgsforsking

Senter for omsorgsforsking samlar, produserer og formidlar kunnskap om omsorgsarbeid på Vestlandet.