Samarbeid innan ingeniørfag og maritime fag

Teknologiløft for Sogn og Fjordane

Mange bedrifter og kompetansemiljø i Sogn og Fjordane deltek i eit storstilt prosjekt som skal gi fylket eit løft innan digitalisering, automatisering, robotikk og stordata.

Sikkerheit på sjøen

MarCATCH er eit maritimt forskningssenter med eit overordna fokus på sikkerheit i den maritime næringa.

Klynge i verdstoppen

HVL er partnar i klynga GCE Ocean Technology, som er ein av tre norske GCE-klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdstoppen.

Norsk Marint Universitetskonsortium

HVL er partnar i Norsk marint universitetskonsortium (NMU), som er eit institusjonelt samarbeid mellom norske universitet og høgskular med betydeleg marin eller maritim profil.