Fråvær frå eksamen

Dersom du er sjuk på eksamen, må du levere dokumentasjon på sjukdom seinast 1 veke etter eksamen. Når du leverer dokumentasjon i tide brukar du ikkje opp eit eksamensforsøk, og kan melde deg opp til eksamen ved neste høve.

Krav til dokumentasjon

Sjukdom skal dokumenterast med attest frå lege, psykolog eller annan sakkunnig person. Det skal kome tydeleg fram av legeattesten at du ikkje kan gjennomføre eksamen eller innlevering på grunn av sjukdom og kva tidsperiode dette gjeld for.

Attesten må opplyse om at den er utstedt i høve fråvær til ei vurdering ved Høgskulen på Vestlandet, og at fråværet gjeld ein bestemt dag eller dagar, jf. forskrift om studium og eksamen § 11-8.

Klikk her for å kome til elektronisk skjema

Har du spørsmål?

Ta kontakt med eksamenskontoret, så svarer vi deg så fort vi kan. Du kan også sjekke om du finn svaret hjå Mime, den virtuelle assistenten som du finn nede til høgre på sida.

Fyll ut kontaktskjema