Datalab

Trykk på din campus for å finna din næraste datalab

Bergen - Rom D123

PCer: 24

Dette rommet blir booket til undervisning, men når rommet ikke er timeplanlagt, er det fritt fram for alle å bruke det.

Dette rommet blir også brukt til tilrettelagt eksamen på PC og vil derfor være helt stengt av i eksamensperioden vår og høst.

For datalabbene gjelde vanlige ordensregler: Ikke innta mat og drikke ved PC-ene og rydde opp etter seg.

Haugesund- Rom 1093

PCer: 20
Bygg: Hovudbygget
Åpningstider: 08:00-16:00

Programvare:

 • AutoCad 2020 
 • AutoCad Arcitecture 2020 
 • AutoCad Mechanical 2020 
 • AutoCad Plant 3D 2020 
 • Inventor 2020
 • Revit 2020 
 • Chrome 
 • Firefox 
 • Bulding EXODUS Player 
 • Bulding EXODUS V6.3.0 
 • FHC 
 • Matlab 2020a 
 • Aspen HYSYS 
 • Argos 
 • ANSYS 
 • STEPS  
 • FDF 
 • Pathfinder  
 • Pyrosim 
 • CODEYS

Haugesund - Rom 2084

PCer: 38
Bygg: Hovudbygget
Åpningstider: 08:00-23:00 (krever adgangskort) 

Programvare:

 • AutoCad 2020
 • AutoCad Arcitecture 2020 
 • AutoCad Mechanical 2020 
 • AutoCad Plant 3D 2020
 • Inventor 2020 
 • Revit 2020
 • Chrome 
 • Firefox 
 • Bulding EXODUS Player 
 • Bulding EXODUS V6.3.0 
 • FHC 
 • Matlab 2020a 
 • Aspen HYSYS 
 • Argos 
 • ANSYS 2020R2
 • Survey Simulator 
 • STEPS 
 • SAP 2000 
 • FDF 
 • Pathfinder 2019 
 • Pyrosim 2020

Stord - Biblab

PCer: 13
Bygg: Undervisningsbygget 
Visningsflate: TV koblet til lærermaskin 
Åpningstider: 08:00-23:00 (krever adgangskort etter 15:30)

Stord - IKThjelp

PCer: 8
Bygg: Undervisningsbygget 
Åpningstider: 08:00-15:30

Førde - Biblioteket

PCer: 20
Bygg: Biblioteket 
Åpningstider: Døgnåpent (krever adgangskort etter 16:00)

Sogndal Fossbygget F200

Programvare:

 • Adobe Acrobat Reader DC 

 • EndNote 

 • FileOpen 

 • Firefox 

 • Google Chrome 

 • Internet Explorer 

 • Microsoft Edge 

 • Office 

 • Silverlight

 • ArcGIS

 • SPSS

Sogndal Fossbygget F202

Programvare:

 • Adobe Acrobat Reader DC 

 • EndNote 

 • FileOpen 

 • Firefox 

 • Google Chrome 

 • Internet Explorer 

 • Microsoft Edge 

 • Office 

 • Silverlight 

 • A360 Desktop 

 • ArcGIS 

 • AutoCAD 

 • Inkscape 

 • SketchUp 

 • SPSS 

Sogndal Fossbygget F208

 • Adobe Acrobat Reader DC 

 • EndNote 

 • FileOpen 

 • Firefox 

 • Google Chrome 

 • Internet Explorer 

 • Microsoft Edge 

 • Office 

 • Silverlight 

 • ArcGIS 

 • AutoCAD 

 • Civil 3D 

 • Inkscape 

 • Maestro Årsoppgjør 

 • SPSS 

Sogndal stadionbygget glassburet

 • Adobe Acrobat Reader DC 

 • EndNote 

 • FileOpen 

 • Firefox 

 • Google Chrome 

 • Internet Explorer 

 • Microsoft Edge 

 • Office 

 • Silverlight 

 • ArcGIS 

 • GeoStudio 

 • Rocscience 

 • SPSS 

Sogndal høgskulebygget kjernehuset

Programvare:

 • Adobe Acrobat Reader DC 

 • EndNote 

 • FileOpen 

 • Firefox 

 • Google Chrome 

 • Internet Explorer 

 • Microsoft Edge 

 • Office 

 • Silverlight 

 • A360 Desktop 

 • ArcGIS 

 • Matlab 

 • NVivo 

 • RAMMS 

 • REFLEXW 

 • Res2dinv 

 • RStudio 

 • SketchUp 

 • SPSS