E-post

Alle nye studentar får tildelt ein e-postkonto. Viktig informasjon frå HVL blir sendt til denne e-postkontoen, og du pliktar å sjekke den jamnleg.

Som ny student må du aktivere brukarkontoen din for å få tilgang til e-post, læringsplattformen canvas, trådlaust nettverk og office365.

E-postinnlogging

 

Etter endt studium vil e-postkontoen din bli sperra. Her kan du lese meir om avslutning av konto.

E-post iOS (Apple)

Eksempel til e-postadresse: 
578583@stud.hvl.no

blobid0.png

E-post Android

Eksempel til e-postadresse: 
578583@stud.hvl.no

blobid1.png