IT-hjelp for studentar

IT-hjelpa hjelper deg med alt frå oppkobling mot trådlaust nett til spørsmål knytta til Studentweb, Canvas, programvare, utskrift med meir.

IT-hjelpa er stengt for sommaren, og opnar igjen ved studiestart.

Studentar kan også få IT-hjelp på e-post it-hjelp@hvl.no og telefon 55 58 58 88.