IT-hjelp for studentar

IT-hjelpa hjelper deg med alt frå oppkobling mot trådlaust nett til spørsmål knytta til Studentweb, Canvas, programvare, utskrift med meir.

Lokasjon:

biblioteket

Opningstider:

Mandag

0900-1300

Tirsdag

0900-1300

Onsdag

0900-1300

Torsdag

0900-1300

Fredag

1030-1430


Fjernhjelp:

It-help for studenter er nå digital og kan yte fjernhjelp til studenter som trenger det.

Du kan kontakte oss på teams chat ved å sende melding til IT-hjelp for Studenter.

Gå til http://office365.hvl.no og logg deg inn med din hvl studentkonto. Åpne teams. Gå til chat, velg ny chat og skriv IT-hjelp for Studenter i til feltet.

 

Du kan også kontakte oss på e-post orakeltjenesten@hvl.no

Studentar kan også få IT-hjelp på e-post it-hjelp@hvl.no og telefon 55 58 58 88.