Studierettleiing økonomi, samfunnsvitskap og maritime studium

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Få rettleiing på din campus

Campus Bergen

Vi er her for deg! Du som student kan bestille tid for studierettleiing eller ta kontakt på e-post. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing ved studiestarten 2021. I tråd med gjeldande smittevernsreglar må alle halde ein meters avstand ved fysisk rettleiing. 

Bestill time

Ta gjerne kontakt på e-post om du har spørsmål om til dømes utdanningsplan, eksamen, fagval og StudentWeb. Det er mange ting våre dyktige studierettleiarar og tilsette i praksisadministrasjonen kan løyse via e-post.

Du får raskt svar ved å send ein e-post til FOS-studierettleiar@hvl.no.

Du kan bestille samtale til desse tidspunkta:

Bachelorgrad:

  • Tysdag 13.00-15.00
  • Torsdag 09.00-11.00

Mastergrad:

  • Onsdag 09.00-11.00

Studierettleiarane kan hjelpe deg med:

  • Spesiell tilrettelegging av studiet
  • Permisjon
  • Reglement
  • Innpassing av emne frå andre lærestader
  • Administrativ oppdatering av utdanningsplan (f.eks. hente inn emner utanfor utdanningsplan, rydde i utdanningsplan, endre kull etter permisjon)
  • Informasjon om masterprogrammer ved fakultetet

I tillegg har alle studieprogram ved fakultetet ein fagleg studiekoordinator som kan hjelpe deg med faglege spørsmål.

Vi er her for deg!

 
Studentrådgivinga i Bergen

Campus Haugesund

Campus Førde

Campus Sogndal

Kva vil du vite meir om?