Canvas - læringsplattformen ved HVL

Canvas er ein viktig reiskap i studiekvardagen. Det er her du kan finne meldingar frå forelesarar, informasjon om oppgåver, innleveringar med meir.

Innlogging Canvas


For å få tilgang til Canvas må du ha godkjent utdanningsplanen din i Studentweb. Er du ny student, må du i tillegg aktivere brukarkontoen din.  

Du loggar på Canvas med Feidepålogging (same pålogging som til dømes Studentweb og brukarkontoen din), der brukarnamn er studentnummeret ditt.