Canvas - læringsplattformen ved HVL

Canvas er ein viktig reiskap i studiekvardagen. Dette er ein digital læringsplattform og ein viktig informasjonskanal som blir brukt til meldingar frå lærar, oppgåver og innleveringar.

Til Canvas


For å få tilgang til Canvas må du ha godkjent utdanningsplanen din i Studentweb. Er du ny student, må du i tillegg aktivere brukarkontoen dinMerk at det kan ta eit par timar før pålogginga virkar!

Du loggar på Canvas med Feidepålogging (same pålogging som til dømes Studentweb og brukarkontoen din), der brukarnamn er studentnummeret ditt. 

Står du fast?

Inne i Canvas kan du klikke på ikonet HVL-hjelp nede til venstre. 

hvl-hjelp.jpg

Du kan óg oppsøke IT-hjelp eller ta kontakt med canvas@hvl.no.

Meld frå om endring av studieplass

Skifter du studieprogram eller blir overført til eit nytt kull, må du melde om dette til canvas@hvl.no for å få tilgang til riktige emne i Canvas.

Avspilling av video

Opplever du feil i avspilling av video i Canvas?