Praksis for helse- og sosialfag

Her finn du informasjon om praksis for studiet ditt.

Velg di utdanning:

Om praksis og korona hausten 2021

  • Saman med praksisstadane planlegg vi å gjennomføre praksis hausten 2021 som normalt.
  • Studentar som er i praksis vert sett på som tilsette og skal følge rettleiar for smittevern på praksisstaden din.
  • Sett deg inn i informasjonen frå praksisstaden, og hald deg oppdatert i Canvas og på praksisnettsida for di utdanning.

Krav om tilstedeværelse


Det er krav om 90% tilstedeværelse i praksis. Dette står i emneplanene

Om du ligger an til å få et Covid-19 relatert fravær utover 10%, må du så snart som mulig melde fra til kontaktlæreren din. Du blir da kalt inn til en samtale av kontaktlæreren eller emneansvarlig. Praksisveileder kan også delta.  Tema for samtalen skal være om fravær kan jobbes inn innen ordinær periode for praksis, for eksempel:    

  • Gjennomføre praksis i helger (der dette er praktisk mulig).  
  • Gjennomføre praksis på studiedager
  • Gjennomføre relevante oppgaver/erstatningsarbeid som erstatter praksistid helt eller delvis 

Hvordan du ligger an i forhold til oppnåelse av læringsutbytter skal være tema i samtalen. Det skal skrives et kort notat fra samtalen.

Ved praksisslutt kan du søke om å få fravær inntil 20 % godkjent, om læringsutbytter for praksisperioden er oppnådd. Du har også mulighet til å søke om å få utvide praksisperioden innen samme semester. Dette må skje i dialog med praksisstedet, og en eventuell utvidelse må ikke komme i konflikt med andre emner i studieprogrammet. Individuell søknad sender du til post@hvl.no .

  • All tilrettelegging skal sikre god faglig kvalitet på emnene. Det er helt avgjørende at du som student oppnår læringsutbytter for emnet.
  • Vi krever ikke sykemelding, men en egenerklæring fra deg om at fraværet er relatert til Covid1-9.  

Hvis det foreligger varsel om fare for ikke-bestått praksis, kan du ikke regne med å få tilrettelegging . 

Reglementet for fravær er hjemlet i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksisadministrasjonen ved FHS