Å vere student i praksis

Praksistida er ei spennende og viktig læringsarena for deg som student. Slik forebur du deg best mogleg.

I praksisstudium vert det forventa at du som student viser engasjement og at du er ein aktiv deltakar i arbeidsmiljøet på praksisplassen. Du kan sjølv gjere mykje for å få ein god praksisperiode.

Me oppmodar deg om å oppsøke læresituasjonar og om å stille spørsmål og søkje rettleiing. Førebu deg til rettleiingstida på praksisplassen og til dei ulike rettleiingane og møtepunkta med høgskulen. Dersom du opplever problem på praksisplassen, må du ta kontakt med høgskulen.

Dette må du kjenne til

  • HVL har avtalar med faste praksistilbydarar, og praksisadministrasjonen fordeler praksisplassar til studentane. Du har ikkje høve til å bytte praksisplass, men må forhalde deg til praksisplassen du har fått tildelt. 
  • Du skal ikkje vere i praksis ein stad du har jobba, eller har nær relasjon. 
  • Som hovudegel kan du ikkje ha lønna arbeid eller ta vakter på praksisplassen i praksisperioden
  • Kursavgift og reise i praksistida (td.heimebesøk) blir ikkje dekka
  • Nokon praksisplassar har restriksjonar knytt til å ta imot studentar som er gravide grunna tryggleiksomsyn.

Sett deg inn i informasjonen frå praksisplassen 

HVL har praksisplassar hos fleire samarbeidspartnarar på Vestlandet. Nokon har eigne nettsidar for studentar som skal ha praksis hos dei.