Praksis i bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet

I løpet av studiet skal du gjennomføre seks veker rettleia og vurdert praksis.

Praksis og korona hausten 2021 (oppdatert 20. august)

 

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksis, emneplanen for ditt aktuelle studieår og studieplanen.

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av Høgskulen på Vestlandet, og informert om dette via Canvas. I nokre av praksisperiodene vil du ha moglegheit til å kome med forslag til praksisplass.

Emneplan og retningslinjer

Tidspunkt for praksis studieåret 2021-2022

2. studieår:

  • FHA-P2 - Trening og helse, ti dagar veke 40-41, 2021
  • FHA-P1 - Kosthald, ti dagar veke 44-45, 2021

3. studieår:

  • FHA-P1 - Kosthald, ti dagar utsett frå hausten 2020, veke 36-37, 2021
  • FHA-P3 - Organisasjon og samfunn, ti dagar veke 10-11, 2022

Vurdering av praksis

Praksisrettleiar skal fylle ut skjema for sluttvurdering:
Skjema for sluttvurdering

Evaluering etter praksis

Etter praksis setter vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med praksiskoordinator: Randi Gausemel

Dette bør alle kjenne til: