Praksis i master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø

I 2. semester skal du gjennomføre 15 dagar rettleia praksis knytt til emnet Fysisk aktivitet (MFAKS4A14)

Praksis og korona hausten 2021 (oppdatert 20. august)

 

Før praksisstart må du lese retningslinjene for praksis, emneplanen for ditt aktuelle studieår og studieplanen.

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av høgskulen, og informert om dette via Canvas. Praksisstad vil bli i Bergen eller ein nabokommune, og du må forvente å ha inntil 1,5 time reiseveg.

Tidspunkt for praksis studieåret 2021-2022

  • 3 veker praksis 2. semester i veke 11-13, 2022

Vurdering av praksis

Retningslinjer, emneplan og studieplan

Evaluering etter praksis

Etter praksis set vi pris på ei evaluering av korleis du har opplevd praksis. Du vil få informasjon om dette i Canvas.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med praksiskoordinator Randi Gausemel.

Dette må alle kjenne til: