Praksisinformasjon 1.studieår for PPU-Y studiestad Stord

Her finn du informasjon til deg som student om praksis 1.studieår for PPU-yrkesfaglærarar(PPU-Y) ved studiestad Stord

Praksis

Studentane skal ha praksis i tråd med fagbakgrunn og opptak til PPU.

Praksis skal i hovedsak gjennomføres i opptaksfaget ditt i videregående opplæring og fordeles på de ulike trinnene i programområdet. For at praksisen skal kunne bli helskaplig og gjennomførbar kan studenten undervise i andre fag etter avtale med rektor og praksislærer.

Har du allerede jobb i skolen, kan praksis i ett av studieårene foregå på egen arbeidsplass. Mer informasjon om rammene for praksis på egen arbeidsplass finner du i menyen til høyre.

Studenten skal selv prøve å ordne praksisplass og praksislærer. Ved behov kan praksiskoordinator ved HVL hjelpe til med å finne praksisplass. Når en har funnet en praksisskole og praksislærer, skal du fylle ut og sende inn en praksisplan til godkjenning. 

Praksislærer må ha godkjent pedagogisk utdanning og godkjent utdanning for å undervise i faget.

Politiattest

I studieprogram der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av praksis eller klinisk undervisning, er det krav om at studenter skal fremvise politiattest.

Studenter som skal ut i praksis i løpet av studiet vil ikke få lov til å gå ut i praksis, dersom de ikke har levert gyldig politiattest til HVL. Politiattesten skal leveres til studiestart første studieår. Blir politiattesten levert for sent, kan det få konsekvenser for studieprogresjonen.

Politiattesten skal leveres i Servicetorget.

Sikkavurdering

Løpande skikkavurdering skjer gjennom heile studiet, jf. forskrifta §2.

Skikkavurderinga skal sikre at barn, elevar, pasientar og brukarar av ulike tenester ikkje møter yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for.