Studiebarometeret

Sei kva du meiner om kvaliteten på studieprogrammet ditt!

Resultata frå undersøkinga hausten 2019 er no publisert på studiebarometeret.no. HVL har óg skrive ein artikkel om resultata: Studiebarometeret  ei viktig tilbakemelding til HVL.


Rådgivar
Avdeling for utdanningskvalitet