Studieplanar, emne og pensum

Klikk på søkeknappen for å søke etter eit emne, og få fram beskrivinga for emnet i 2018/2019. Du kan òg søke etter studieprogram for ulike kull, i nokre tilfelle tilbake til 2013.

Merk at du ikkje vil finne emnebeskrivingar for tidlegare studieår i dette søket, men at du kan gå inn på lenkene nedst på denne sida. Her finn du òg meir informasjon om fleire av studieprogramma.

Tidlegare studieår

Finn emnebeskrivingar frå 2012–2016 for Bergen

Finn emnebeskrivingar og studieplanar frå 2001–2017 for Sogndal og Førde

Finn emnebeskrivingar og studieplanar frå 2002–2016 for Stord og Haugesund