Rådgiving, studie- og karriererettleiing

Frå 13. mars til og med 17. april vil all studie- og karriererettleiing bli gjennomført digitalt. Ikkje nøl med å ta kontakt!

Nokon å snakke med?

Akkurat no kan det være ekstra utfordrande når rutinar vert brotne opp og ein i større grad blir overlaten til seg sjølv. Det er derfor ekstra viktig å prøve å ha struktur på kvardagen framover. Vi vil oppfordre alle å halde kontakten med kvarandre digitalt, oppretthalde kollokviegrupper på Skype og dele fagstoff, inspirasjon og oppmuntring. Prøv å strukturere kvardagen ved å skilje mellom studiar og fritid, som vanleg.

Vi har studentrådgivar som du kan snakke med om alt frå heimlengsel, stress, einsemd og bekymringar til prestasjonsangst eller manglande motivasjon og struktur i kvardagen:

Du kan òg ta kontakt med studentombodet ved HVLstudentpresten i Sogndal eller med ein studentprest i Bergen

Nyttige råd og tips til korleis du kan takle studiekvardagen framover:

Sjekk ut Eksamenskoden og dei seks fokusområda. Gode rutiner, motivasjon, livskvalitet, mental trening, hva står på spill og førstehjelp på eksamen. Her får du gode tips til studiemestring.

Gode kvardagstips frå Studenttinget:

  • Lage ein dagsplan for å halde dagane strukturet
  • Repetere pensum
  • Lage aktivitetsliste for karantenedagane
  • Lage knallgod speleliste på spotify
  • Middagsdate på facetime
  • Vere med på live treningstimar på nett
  • Ringe besteforeldre, familie og vener

Klikk her for fleire tips frå Studenttinget!

Studierettleiing

Studiekonsulentane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan også få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål. Ta gjerne kontakt om du treng nokon å snakke med.

Karriererettleiing

Våre rådgivarar kan rettleie deg og vere ein samtalepartnar rundt spørsmål knytt til studiet ditt eller vegen vidare.