Studie- og karriererettleiing

Studierettleiing

Studiekonsulentane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan også få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Karriererettleiing

Våre rådgivarar kan rettleie deg og vere ein samtalepartnar rundt spørsmål knytt til studiet ditt eller vegen vidare.

Nokon å snakke med?

Studentlivet byr på små og store utfordringar. Nokre utfordringar kan føre til at det blir vanskeleg å konsentrere seg om studiet. Då er det hjelp å få! Vi har studentrådgivar som du kan snakke med om alt frå heimlengsel og einsemd til prestasjonsangst eller problem med å komme i gang med studia.

Vil du seie ifrå om alvorlege forhold på HVL, kan dette òg vere ein god stad å starte:

Du kan òg ta kontakt med studentombodet ved HVL, studentpresten i Sogndal eller med ein studentprest i Bergen.