Velkommen som ny student ved HVL i Bergen

Vi ønskjer nye studentar velkommen til studiestart! I år er det ekstra stas at så nær som alle studentane våre i Bergen blir samla på Kronstad når vi utvidar campus og tar i bruk nybygget K2.

Campusen vår på Kronstad var ny for seks år sidan, og får no eit ekstra bygg som gjer at vi ikkje treng lokala i Møllendalsveien lenger. Frå no av er det berre dykkarutdanninga og forkurset til ingeniørutdanninga som ikkje har base på Kronstad.

Oppstart over tre dagar

Omsynet til smittevern gjer at vi legg opp til ein god og trygg start med fysisk oppmøte fordelt på tre dagar i Bergen. På denne måten unngår vi trengsel i oppstarten av studieåret. Her kan du sjå kva for dag du skal komme på campus, og litt om programmet for dagen:

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) startar opp 10.8.

Er du førsteårsstudent på ei grunnutdanning ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN), ønsker vi deg velkommen til campus måndag 10. august. Halvparten av FIN-studentane har oppmøte klokka 9, og den andre halvparten startar opp klokka 13.

Desse studieprogramma startar opp kl. 9:

 • Automatisering med robotikk
 • Bioingeniør
 • Byggingeniør
 • Cyberingeniør
 • Elektronikkingeniør
 • Elkraftteknikk
 • Kjemiingeniør

Desse studieprogramma startar opp kl. 13:

 • Dataingeniør
 • Energiteknologi
 • Havteknologi
 • Informasjonsteknologi
 • Landmåling og eigedomsdesign
 • Marinteknikk
 • Maskiningeniør
 • Produksjonsteknikk

Program for studieprogram med oppstart kl. 9:

09.00–12.00: Velkomst, introdukjson, bli kjent
12.00–14.00: Lett servering, inndeling i faddergrupper, utdeling av fadderband
18.00: Sosialt med faddergruppa

Program for studieprogram med oppstart kl. 13:

13.00–16.00: Velkomst, introdukjson, bli kjent
16.0018.00: Lett servering, inndeling i faddergrupper, utdeling av fadderband
18.00: Sosialt med faddergruppa

Sjekk óg ut «FIN start», som er oppstartsprogrammet til fakultetet!

Dykkardanninga:
Møt opp i Skålevikveien 60 i Loddefjord måndag 10. august kl. 1013.

Forkurs og realfagskurs:
Metis Privatistskole Bergen står for gjennomføringa av forkurs og realfagskurs, på vegne av HVL. Om du vil, kan du delta på fadderopplegget ved HVL frå veke 33, men oppstart og undervisningsstart er ikkje før i veke 34, og er i Metis sine lokale i Lars-Hilles gate 15/17. Timeplan for forkurs og realfagskurs finn du på nettsidene til Metis. Vil du vere med på fadderordninga, kan du ta kontakt med dei i august.

 

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) startar opp 10./11.8.

Er du førsteårsstudent på anten grunnskulelærarutdanninga eller barnehagelærarutdanninga i Bergen, blir det digital oppstart med webinar 10. august.

 • Lenke til webinar for grunnskulelærarutdanninga i Bergen 10. august kl. 12.00 kjem i august
 • Lenke til webinar for barnehagelærarutdanninga i Bergen 10. august kjem i august

Tysdag 11. august ønsker vi alle førsteårsstudentar på grunnutdanningar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) velkommen til campus på Kronstad. 

Desse studieprogramma startar opp kl. 9.00 tysdag 11. august:

 • Grunnskulelærar 1.–7. trinn (Du får e-post om kva for rom du skal møte på)
 • Grunnskulelærar 5.–10. trinn (Du får e-post om kva for rom du skal møte på)

Desse studieprogramma startar opp kl. 13.00 tysdag 11. august:

 • Barnehagelærar (Du får e-post om kva for rom du skal møte på)
 • Drama og anvendt teater (Rom B410 i K1)
 • Faglærar i kroppsøving og idrettsfag (Rom M207 i K2)
 • Faglærar i musikk (Rom C413, C433 og C422 i K1)
 • Folkehelsearbeid (Rom M208 i K2)
 • Teiknspråk og tolking (M006 i K2)

Program for studieprogram med oppstart kl. 9:

09.00: Velkomst, introduksjon, bli kjent
12.00: Lett servering, faddergrupper, utdeling av fadderband
18.00: Sosialt med faddergruppa

Program for studieprogram med oppstart kl. 13:

13.00: Velkomst, introduksjon, bli kjent
16.00: Lett servering, faddergrupper, utdeling av fadderband
18.00: Sosialt med faddergruppa

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) startar opp 12.8.

Er du førsteårsstudent på ei bachelorutdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) i Bergen, ønsker vi deg velkommen til campus onsdag 12. august.

Studentar på desse studieprogramma skal møte opp klokka 9.00:

 • Ergoterapi (Aud. 11 i K1)
 • Fysioterapi (L137 i idrettsbygget)
 • Radiografi (L131 i idrettsbygget)

Program for dagen:
09.00–13.00: Velkomst, introdukjson, bli kjent
13.00–15.00: Lett servering, inndeling i faddergrupper, utdeling av fadderband

Studentar på desse studieprogramma skal óg møte opp klokka 9.00:

Program for dagen:
09.00–15.00: Velkomst, introdukjson, bli kjent

Studentar på studieprogrammet sjukepleie skal møte opp klokka 9.00 eller 12.30. Kullet blir delt i to, basert på etternamn, og detaljert informasjon om kven som skal møte til dei ulike tidspunkta vil komme. 

Program med oppstart kl. 9.00:
09.00–12.00: Velkomst, introdukjson, bli kjent
12.00–14.00: Lett servering, inndeling i faddergrupper, utdeling av fadderband

Program med oppstart kl. 12.30:
12.30–15.00: Velkomst, introdukjson, bli kjent
15.00–17.00: Lett servering, inndeling i faddergrupper, utdeling av fadderband

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) startar opp 12.8.

Er du førsteårsstudent på ei grunnutdanning ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS), ønsker vi deg velkommen til campus onsdag 12. august. 

Dei med etternamn mellom A-M vil møte i K2 klokka 10.00, og dei med etternamn mellom N-Å vil møte i K2 klokka 11.00. Bruk inngang M og gå ned i underetasjen kor de vil bli fordelt på 2 rom der vi kan halde nødvendig korona-avstand

10.00/11.00: Velkomst, introdukjson, bli kjent
12.00: Lett servering, faddergrupper, utdeling av fadderband
22.00: Temafest for alle nye studentar ved HVL i Bergen

Registrer deg oppstartsdagen

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. 

Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Du vil få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode, og du gjer registreringa  på hvl.no/reg.

Har du fått studieplass gjennom Samordna opptak må du registrere deg måndag 10. august innan kl. 16.00. Du får tilsendt oppmøtekoden på SMS måndag morgon. Nye studentar på alle fakultet må registrere seg som møtt 10. august.

Dersom du har fått plass i det lokale opptaket får du tilsendt SMS same dag som du startar på studiet, og du må registrere deg innan kl. 16.00 denne dagen.

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Oppstartsveke og fadderprogram

I veke 33 vil campus og Bergen by vere prega av nye studentar og fadrar.

Torsdag kan du få med deg nyttig informasjon for nye studentar. Det blir God-start-foredrag og informasjon frå politi, brannvesen, studentdemokratiet, BTS og Kronbar. Etterpå kan du bli med på byvandring med fadderordninga.

Fredag kan du bli med fadderordninga på aktivitetsdag og rebusløp på campus klokka 11.00–15.00. Fadderordninga har óg opplegg om kvelden.

Fadderordninga har program heilt fram til 23. august. Sjekk ut fadderprogrammet!

Oppstart av undervisning

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising.

Sjekk timeplanen din for å finne ut kva tid undervisninga startar opp.

Student på master- eller vidareutdanning?

Deltids-, master-, vidareutdanningar og enkeltemne kan ha oppstart ein annan dag enn grunnutdanningane: