Oppstart for korte studieprogram

Etter- og vidareutdannig, årsstudium og halvtårsstudium hausten 2019

Det er obligatorisk oppmøte og oppmøteregistrering. Dette gjeld også deg som har tatt utdanning ved HVL tidlegare.

Viss du ikkje kan møte til registrering, må du få godkjent fråværet før studiestart ved å sende e-post til opptak@hvl.no. Dersom du ikkje møter til registering, og ikkje har fått godkjent fråvær, mister du studieplassen.

Helse- og sosialvitskap

Ingeniør- og naturvitskap

Lærarutdanning, kultur og idrett

Kompetanse for framtidas barnehage:

Kompetanse for kvalitet:

Økonomi og samfunnsvitskap