Oppstart for vidareutdanning, årsstudium og halvtårsstudium

Skal du ta fatt på etter- og vidareutdanning, årsstudium eller halvtårsstudium ved HVL hausten 2021?

Oppmøteregistrering

Er du ny student på forkurs, realfagskurs eller PPU hausten 2021, får du SMS med informasjonen du treng for digital oppmøteregistrering på studiestartsdagen. Dersom du ikkje registrerer deg, mister du studieplassen din. Les om registreringa på studiestart-nettsida.

Er du ny student på etter- og videreutdanning med eigenbetaling eller finansiering frå Utdanningsdirektoratet, blir det ikkje digital oppmøteregistrering. På desse studieprogramma blir semesterregistrering innan 1. september rekna som grunnlag for oppmøte. Skal du ta eit oppdragsstudium vil du automatisk bli registrert som møtt når du takkar ja til studieplassen.

Her finn du meir oppstartsinformasjon til deg som skal ta utdanning innan:

Helse- og sosialvitskap

Ingeniør- og naturvitskap

Lærarutdanning, kultur og idrett

 • Drama og teater, Stord: oppstart 13. september
 • Engelsk årsstudium, Sogndal: oppstart 16. august
 • Idrett/kroppsøving årsstudium, Stord:
 • Karriereveiledning, Bergen: oppstart 27. august
 • Kunst og håndverk årsstudium, Stord: 
 • Ledelse av lærings- og læreplanarbeid, Bergen: oppstart 16. september
 • Ledelse av utviklings- og endringsarbeid, Ålesund: 30. september
 • Lærarspesialistutdanning i kroppsøving 8.-13. trinn: oppstart 14. september i Sogndal
 • Lærarspesialistutdanning i profesjonsfagleg digital kompetanse 1, trinn 1-10, Stord: oppstart 8. september
 • Musikk årsstudium, Stord:
 • Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa, Bergen: oppstart 30. august kl. 14.15, rom M509 i K2 på Kronstad
 • Personleg trenar, Sogndal: oppstart 16. august
 • PPU for allmenne fag (heiltid), Sogndal: oppstart 16. august
 • PPU for allmenne fag (deltid), Stord: 30. august
 • PPU for yrkesfag, Stord: oppstart 1. september
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole, Bergen, Sogndal, Stord: oppstart 26. august
 • Rektorutdanning - utdanningsleiing, Ålesund: oppstart 27. september
 • Tolking i offentleg sektor, Bergen: oppstart 3. september
 • Workshopaktiviteter som metode i musikkfagene, Stord: oppstart 20. september

Kompetanse for framtidas barnehage

 • Barns språkutvikling og språklæring, Bergen: oppstart 22. september
 • Barns språkutvikling og språklæring, nettbasert: oppstart 31. august
 • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø, Stord: oppstart 16. september
 • Spesialpedagogikk, Sogndal: oppstart 30. august
 • Veilederutdanning for praksislærere i barnehager, Bergen: oppstart 24. august

Kompetanse for kvalitet

 • Andrespråkspedagogikk, Bergen: oppstart 23. august
 • Begynneropplæring 1, 1-7 trinn, Bergen: oppstart 26. august
 • Engelsk 1, 1.-7. trinn, Stord: oppstart 26. august
 • Engelsk 1, 1.-7. trinn, nettstudium: oppstart 30. august
 • Engelsk 1, 5.-10. trinn, Bergen: oppstart 26. august
 • Engelsk 1, 5.-10. trinn, nettstudium: første undervisningsdag 24. august
 • Engelsk 2, 1.-7. trinn, nettstudium: orienteringsmøte 19.8. kl. 14.00, undervisning frå 26.8. kl. 14.00.
 • Engelsk 2, 5.-10. trinn, nettstudium: orienteringsmøte 19.8. kl. 14.00, undervisning frå 26.8. kl. 14.00.
 • Grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring, Stord: oppstart 7. september
 • Mat og helse 1, 1.–10. trinn, Bergen: oppstart 9. september
 • Matematikk 1, 1.-7. trinn, Bergen: oppstart 7. september
 • Matematikk 1, 1.-7. trinn, nettstudium: oppstart 24. august
 • Matematikk 1, 5-10 trinn, Bergen: oppstart 26. august
 • Matematikk 1, 5.-10. trinn, nettstudium: oppstart 23. august
 • Matematikk 1, 5-10 trinn, Bergen: oppstart 26. august
 • Matematikk 2, 1-7 trinn, nettstudium: 
 • Matematikk 2 5.-10. trinn, Bergen: oppstart 1. september
 • Matematikk 2 5.-10. trinn, nettstudium: oppstart 26. august
 • Musikk 1, 1-10 trinn, Bergen: oppstart 8. september
 • Naturfag 1, 1.-7. trinn, Bergen: oppstart 1. september
 • Norsk 1, 1.-7. trinn, Bergen: oppstart  30. august
 • Norsk 1, 1.-7. trinn, nettstudium: oppstart 23./24. august
 • Norsk 1, 5.-10. trinn, Bergen: oppstart 26. august
 • Norsk 1, 5.-10. trinn, nettstudium: oppstart 26. august
 • Norsk 2, 5.-10. trinn, Bergen: oppstart 24. august
 • Norsk 2, 5.-10. trinn, Gol: oppstart 25. august
 • Norsk 2, 5.-10. trinn, nettstudium: asynkron undervisning med oppstart i veke 34
 • Norsk tegnspråk 1, 1-10 trinn, Bergen:
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse 1.–10. trinn, nettbasert:
 • Spesialpedagogikk 2 1.-10. trinn, Sogndal: 30. august

Yrkesfaglærarløftet

 • E-helse for HO og EL, Bergen: digital oppstart 30. august
 • Læringsleiing, relasjonskompetanse og elevmedverknad, Bergen: oppstart 8. september
 • Vurdering for læring i yrkesfag (1), Bergen: oppstart 13. september

Økonomi og samfunnsvitskap