Studiestart i Førde

Studiestart for nye studentar er måndag 16. august. Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle, med både fadderopplegg og undervisning på campus. Det blir fysisk oppmøte for alle som kan møte, basert på gjendande smittevernsreglar.

Vi startar opp 16. august

Studiestart er mandag 16. august for nye studentar på bachelorstudium. Nokre skal møte kl. 9 og andre kl. 11. Dei to gruppene fordeler seg slik:

  • Bachelor i sjukepleie gruppe A møter kl 9. Du vil få informasjon på e-post i august om kva gruppe du er i.
  • Bachelor i sjukepleie gruppe B møter kl 11. Du vil få informasjon på e-post i august om kva gruppe du er i.
  • Bachelor i byggingeniør, automasjon med robotikk og elkraft møter kl 9.
  • Bachelor i informasjonsteknologi og forkurs til ingeniørutdanning (FFI og FORREAL-F) møter kl 11.  

Program for oppstartsdagen

  • Virtuell opningsseremoni og opprop i klasserom
  • Presentasjon frå fag
  • Inndeling i faddergrupper for dei som ønskjer.
  • Mat og musikk ute
  • Fadderprogram startar

Student på desentralisert sjukepleie?

Skal du studere bachelor i sjukepleie desentralisert, skal du ikkje møte før onsdag 18. august kl. 10. Du vil få ein e-post med informasjon om dette.

Er du ikkje ny student?

Er du allerede student hos oss? Då finn du tidspunkt for oppstart og timeplanen din i TimeEdit NB! Det kan bli endringar, så sjekk igjen veka før studiestart. 

Student på master- eller vidareutdanning?

Masterprogram, vidareutdanningar og PPU kan ha oppstart ein annan dag enn 16. august. Her finn du oppstartsinformasjon for desse utdanningane:

Registrer deg oppstartsdagen

Det blir fysisk oppmøte på campus på oppstartsdagen for alle som kan møte, basert på gjeldande smittevernreglar, og kjenner du deg sjuk skal du ikkje møte opp på campus. Møtt-registreringa er obligatorisk og digital, og vil vere frikopla frå det som skjer fysisk på campus. Alle studentar som tar fatt på ei utdanning ved HVL no i haust, må registrere at dei har møtt opp til studiet, enten dei møter opp fysisk eller ikkje. Du kan miste studieplassen om du ikkje registrerer deg til rett tid. Du vil få tilsendt ein SMS med ein oppmøte-kode, og du må registrere deg innan kl 16 same dag.

For enkeltemnestudentar er det ikkje obligatorisk oppmøte eller registrering. For å behalde studieplassen på enkeltemne må du semesterregistrere deg og betale semesteravgifta innan fristen.

Oppstartsveke og fadderprogram

På oppstartsdagen blir alle som vil det delt inn i faddergrupper og får utdelt fadderband. Det blir fadderaktivitetar heile veka! Nærare informasjon kjem.

Tysdag 17. august

Fram til kl 15: Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
Fadderprogram på ettermiddagen. Meir informasjon kjem.

Onsdag 18. august

Kl. 09.00–16.00: Pop-up bokhandel
Fram til kl 15: Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
Fadderprogram på ettermiddagen. Meir informasjon kjem.

Torsdag 19. august

Kl. 08.30–14.00: Pop-up bokhandel
Fram til kl 12: Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
Kl. 12-15: God start foredrag med Saman i Festsalen. Studentane blir delt opp i grupper.
Fadderprogram på ettermiddagen. Meir informasjon kjem.

Fredag 20. august

Kl 12-15: Fagleg opplegg, sjå timeplanen.
Fadderprogram på ettermiddagen. Meir informasjon kjem.

Oppstart av undervisning

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle med både fadderopplegg og undervising på campus. Slik som situasjonen er no, planlegg vi for ein god kombinasjon av fysisk og digital undervising. Sjekk timeplanen din for å finne ut kva tid undervisninga startar opp.

NB! Det kan bli endringar, så sjekk igjen veka før studiestart.

Få tak i pensum

Du vil få høve til å skaffe deg pensum ved ein pop up bokhandel på campus onsdag 12. kl.09.00-16.00 og torsdag 13. august kl.08.30-14.00. NB! Berre kortbetaling gjeld på pop-up bokhandelen.

Pensum kan i tillegg lånast frå biblioteket på campus.

Koronavaksine for studentar

Alle studentar i Sunnfjord kommune som er folkeregistrert i andre kommunar, kan få koronavaksine i Sunnfjord kommune om dei ønskjer det. Det gjeld primært dose 2.

Det du som student må gjere:

Det er viktig at du som student takkar nei til tilbod om dose 2 frå heimkommunen din, dersom du vel å få dose 2 i Sunnfjord kommune.

FHI oppfordrar alle studentar til å nytte seg av tilbod om 1. dose koronavaksine i heimkommunen sin, sjølv om det betyr at ein må reise.