Tilrettelegging campus Haugesund og Stord

Studiene går ikke alltid som planlagt. Studentrådgiver kan hjelpe deg. Tjenesten gir deg mulighet til å snakke om det som er vanskelig.

Vanlige tema som kan tas opp med studentrådgiveren

 • mine rettigheter
 • når jeg trenger tilrettelegging
 • samarbeid med andre instanser
 • studieprogresjon
 • studiemestring
 • relasjoner

Eksempler på problemer studenter kan oppleve eller streve med

 • mestring av livssituasjonen, struktur på eget liv
 • helseproblemer, langvarig sykdom, alvorlig sykdom/dødsfall i nær familie
 • psykiske forhold (følelser og tanker, ambisjoner og mål i livet, konsentrasjons- og søvnvansker)
 • sosiale forhold (usikkerhet, konflikter med familie/venner eller medstudenter)
 • fortvilelse som følge av stryk på eksamen eller praksis
 • samlivskriser eller brudd
 • dysleksi/lese- og skrivevansker
 • boforhold, økonomi og karriere

Dersom du ønsker eller trenger rådgivning så tilpasses timen etter ditt behov.

Psykolog

Studentrådgiver har også mulighet til å henvise videre til psykolog. Ta kontakt med studentrådgiveren for mer informasjon.

Ta kontakt

Studentrådgiver har kontortid på campus følgende dager:

 • Stord: tirsdag, torsdag og fredag, rom UND123
 • Haugesund: mandag og onsdag, 4 etasje, rom 4066

Tilbudet er gratis.