Etter utveksling

Godskriving av opphaldet

Når du er tilbake ved HVL må du få endeleg godskriving av opphaldet ditt i studieplanen. Godskriving gjerast på bakgrunn av karakterutskrift frå vertsinstitusjonen og fagleg førehandsgodkjenning.  

Karakterutskrifta du leverer inn må samsvare med fagleg førehandsgodkjenning (inkludert eventuelle endringar under opphaldet). Gjer ho ikkje det, må du ordne ny førehandsgodkjenning før du kan få godskriving av opphaldet. 

Etter godskriving sendast informasjon direkte til Lånekassen. 

NB! Dersom du er på utveksling i siste semester av graden din, er du ikkje garantert å få vitnemål innan 1. juli, som er ettersendingsfrist i samband med søknad om vidare utdanning.  

Korleis sørger du for at HVL får resultata frå utvekslinga di?

Digital overføring av resultat - EMREX

Har du vore på utveksling i Sverige, Finland, Nederland eller på nokre institusjonar i Danmark og Polen, kan du overføre resultata dine elektronisk til HVL via EMREX-systemet. Overføringa må gjerast medan du har aktiv studentstatus hos vertsinstitusjonen. 

Gjer slik for å hente resultata dine:

  1. Logg deg på Studentweb og trykk på Resultater heilt øvst på den grå linja.
  2. Velg Import of results from abroad heilt nedst på sida.
  3. Velg land.
  4. Trykk på den grøne knappen Go to chosen country.

Du sender karakterutskrift til HVL

Send karakterutskrift/attestar frå vertsinstitusjonen til studierettleiar på fakultetet ditt når du skal søke godskriving av opphaldet ditt i utlandet.

Karakterutskrift sendast direkte frå vertsinstitusjon til HVL

I nokre få tilfelle sendast karakterutskrift direkte frå vertsinstitusjonen til HVL, men du er sjølv ansvarleg for at HVL får karakterutskrifta. Sjekk med vertinstitusjonen din kva dei brukar å gjere og gje sakshandsamar beskjed. 

Stadfesting frå praksisopphald utanfor Erasmus+

Du må få med ei stadfesting frå vertsinstitusjonen din som viser at praksisopphaldet er gjennomført. Dette gjeld deg som har vore på praksisutveksling utanom Erasmus+ og verken fått karakterutskrift eller anna stadfesting på opphaldet. Send skjemaet til praksiskoordinator på fakultetet ditt.

Skjema for stadfesting av praksisopphald finn du her.

Rapport

Når du har vore på utveksling må du sende rapport om opphaldet ditt til internasjonaliseringsadministrasjonen seinast to veker etter at du har kome heim. Du kan skrive åleine eller saman med andre som du var på utveksling med. Har du bilete er det flott!

Skriv rapporten i fritekst på ca. 1-2 sider kor du fortel litt om staden, studia/praksis, hybel, praktisk info og tips. 

Last ned rapport-mal


Rapporten kan bli publisert på nettsidene våre. Vi ønskjer gjerne at rapporten skal vere personleg. Du må gjerne ha med namnet ditt, men om du ønskjer å vere anonym er det sjølvsagt heilt i orden.

Alle Erasmus-studentar må i tillegg fylle ut Erasmus Student Report gjennom Mobilty Tool. Det blir automatisk sendt melding til deg etter utanlandsopphaldet er over. Dette må du gjere for å få ut siste del av Erasmus-stipendet. Les meir her om kva du må gjere med Erasmus etter utveksling.

Testing for tuberkulose og MRSA

Har du vore på utveksling må du vere særleg merksam på at du fyllar krav til testing for tuberkulose og MRSA. Du er sjølv ansvarleg for å la deg teste.