Faglege kontaktpersonar på kvar campus

Har du spørsmål om emneval? Treng du fagleg førehandsgodkjenning?

Campus Bergen

Campus Førde

Campus Haugesund

Campus Sogndal

  • Faglege spørsmål for grunnskulelærar, barnehagelærar, idrettsutdanningar, friluftsliv, læring og undervisning, idrettsvitskap, spesialpedagogikk: Kontakt Øystein Backelin
  • Faglege spørsmål for barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiseliv, eigedomsmekling, historie, sosiologi, organisasjon og leiing: 
  • Faglege spørsmål for geologi og geofare, fornybar energi, landskapsplanlegging, climate change management: Kontakt Matthias Paetzel

Campus Stord