Faglege kontaktpersonar på kvar campus

Har du spørsmål om emneval? Treng du fagleg førehandsgodkjenning?

Campus Bergen

Campus Førde

Campus Haugesund

Campus Sogndal

  • Faglege spørsmål for grunnskulelærar, barnehagelærar, læring og undervisning og spesialpedagogikk: Kontaktpersonar for lærarutdanning
  • Faglege spørsmål for kroppsøving grunnskulelærar: Kontakt Åge Lauritzen
  • Faglege spørsmål for idrett, fysisk aktivitet og helse: Kontakt Birte Barsnes
  • Faglege spørsmål for idrett og kroppsøving: Kontakt Anine Brudeseth
  • Faglege spørsmål for friluftsliv: Kontakt Espen Hermans
  • Faglege spørsmål for barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, økonomi og administrasjon, økonomi og jus, reiseliv, eigedomsmekling, historie, sosiologi, organisasjon og leiing: Kontakt faglærar
  • Faglege spørsmål for geologi og geofare, fornybar energi, landskapsplanlegging, climate change management: Kontakt Matthias Paetzel

Campus Stord