Utveksling grunnskulelærarutdanning Sogndal

Som grunnskulelærarstudent kan du reise på studie- eller praksisopphald i utlandet.

Studieopphald i utlandet

Tar du 4-årig grunnskulelærarutdanning, kan du reise på utveksling i 8. semester. Deltidsstudentar kan reise i 9. semester. NB! Dersom du vil til University of West Scotland reiser du i 7. semester.

Informasjon til deg som tar 5-årig grunnskulelærarutdanning.

Kor kan du reise?

Australia

Danmark

Madagaskar

  • Lutheran Teacher’s Training College, Global knowledge
  • University of Antananarivo, Global knowledge

Polen

Russland

Skottland

* Utreise i 7. semester. Du må ta følgjande emne i 8. semester: SA500 Globalisering, stat og samfunn og SA503 Eldre historie før 1800. Desse utgjer 30 sp av Samfunnsfag årsstudium).

Sverige

USA

Zambia

  • Charles Lwanga Teacher Training College, Global knowledge
  • Chipata Teacher Training College, Global knowledge
  • David Livingstone Teacher Training College, Global knowledge
  • Livingstone District, Global knowledge
  • Malcolm Moffat Teacher Training College, Global knowledge
  • SOS Children Village, Global knowledge
  • University of Zambia, Global knowledge

Global Knowledge

Velgjer du emnet Global Knowledge, har du 3 månader praksis i Zambia eller på Madagaskar.

Praksisopphald i utlandet

I 6. semester kan du søke om å ha praksis i utlandet.