Utveksling grunnskulelærarutdanning Stord

Som grunnskulelærarstudent kan du reise på studie- eller praksisopphald i utlandet.

Studieopphald i utlandet

Tar du 4-årig grunnskulelærarutdanning, kan du reise på utveksling i 8. semester. Deltidsstudentar kan reise i 9. semester.

Informasjon til deg som tar 5-årig grunnskulelærarutdanning.

Kor kan du reise?