Lån og stipend

Som utvekslingsstudent kan du få støtte frå Lånekassen. Dersom du reiser gjennom Nordplus eller Erasmus+, kan du i tillegg få stipend derifrå.

Støtteordningar

Lånekassen

Støtteordningar: Lån og stipend

  • Basisstøtte: Lån og stipend
  • Reisestøtte: Lån og stipend
  • Skulepengar: Lån og stipend
  • Språkstipend

Du vil få same støtte frå Lånekassen som når du studerer i Noreg. I tillegg kan du søke om støtte til reise til og frå landet du skal på utveksling til. Ved nokre institusjonar i utlandet må du betale skulepengar. Lånekassen kan gi lån og stipend til å dekke dette.

På Lånekassen sine nettsider kan du berekne kor mykje støtte du kan få. 

Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Erasmus+

Støtteordningar: Stipend

Dersom du skal på studie eller praksis gjennom ein av våre Erasmus+ avtalar kan du få ekstra stipend til reise og opphald frå HVL. Gjennom Erasmus-programmet betalar du ikkje skulepengar til universitetet eller høgskulen du reiser til. Her kan du lese meir om Erasmus-programmet, og få meir informasjon om korleis du går fram for å søke om Erasmusstipend.

Nordplus

Støtteordningar: Stipend

Nordplus er først og fremst aktuelt for deg som skal ha praksis i utlandet. Viss fagmiljøet ditt deltar i eit nettverk med nordiske partnarar, kan du få støtte på inntil 200 euro per månad, i tillegg til reisestøtte. Du betalar ikkje skulepengar til universitetet eller høgskulen du reiser til.

Legat

Støtteordningar: Stipend, ofte spesifikke kriterium for å få støtte.

Legathandboka og legatsida gir oversikt over ulike norske legat og informasjon om tilhøyrande fristar og prosedyrer.