Informasjon om koronatiltak

Frå 9. november vil all undervisning og alle eksamenar som kan gå digitalt vere digital. All praksis vert gjennomført som planlagt, men campus er berre open for HVL-studentar og tilsette. Hald deg oppdatert i Canvas og Studentweb.

Oppdatert 19. november

Studentar og tilsette har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til ei kvar tid. Vi minner óg om smittevernråda frå Folkehelseinstituttet. Sjå korleis du bruker munnbind korrekt.

Treng du nokon å snakke med?

Kven kan du kontakte ved HVL?

Sentralbordet vårt er ope måndag–fredag kl. 08.00–15.30. Du kan ringe HVL på nummeret 55 58 58 00.

Inntil vidare er hovudregelen digital rettleiing. Ta kontakt med rådgivarane våre for avtale om studie- og karriererettleiing.

Har du spørsmål om kva rettar du har som student? Spør studentombodet.

IT-hjelpetenesta kan du kontakte på e-post og telefon 55 58 58 88.

Andre du kan snakke med

Du kan óg ta kontakt med Saman sine rådgivarar og psykologar. Saman har oppretta ei pratelinje du kan ringe for å snakke om kva som helst. Linja er open kvar dag kl. 9.00–18.00, og telefonnummeret er 908 49 989.

Hjelpetelefonen til Mental Helse er ei gratis døgnopen telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym, og den du snakkar med, har teieplikt. Nummeret er 116 123Dei har òg ein chat på sidetmedord.no.

Du kan óg ta kontakt med Kirkens SOS22 400 040 heile døgnet. SOS-chat er open alle kvardagar 18.30–22.30. Du kan vere anonym.

Sjekk også ut:

Undervisning

Oppdatert 6.11.: Frå måndag 9. november vil all undervisning som kan gå digitalt vere digital. Det gjeld ikkje ferdigheitstrening og laboratorieundervisning.

Er nettstudier nytt for deg? Sjå vår nettundervisningsressurs for studentar.

I sjekklista for smittevern i ordinære undervisningsrom kan du sjå kva for reinhald som må gjennomførast før alle set seg og undervisninga startar.

Skal du ha øvingar i SimArena, bruke laboratorium eller spesialrom? Sjå våre retningslinjer for smittevern ved HVL.

Praksis

Oppdatert 6.11.: Trass innstrammingar, vert all praksis gjennomført som planlagt.

Ver merksam på at situasjonen knytt til koronapandemien og retningslinjene frå myndigheitene stadig er i endring. Hald deg oppdatert i Canvas og på hvl.no/praksis.

Eksamen

Oppdatert 6.11.: Eksamenar vil gå digitalt i haust, men dette gjeld ikkje praktiske prøvar og praktiske eksamenar som det ikkje er mogleg å gjennomføre digitalt eller som heimeeksamen.

Følg med i Studentweb for informasjon om kva som gjeld for din eksamen. Der vil informasjon om eksamenar bli oppdatert fortløpande, og endringar som blir gjort seinare enn 1 veke før eksamensdato blir også kommunisert direkte til deg.

Planlagte heimeeksamenar, oppgåver og andre innleveringar blir gjennomført som vanleg.

Tidleg i vårsemesteret blir det høve til å ta ny eller utsatt eksamen for studentar som grunna sjukdom/smittevern ikkje kan ta eksamen som blir arrangert på campus i haust.

Du finn meir informasjon om eksamen på hvl.no/eksamen.

Biblioteket

Oppdatert 9.11.: Alle campusbibliotek er opne og bemanna, men noko redusert opningstid i Bergen frå 9. november. Av omsyn til smittevern kan bibliotekarane berre ha kortare rettleiingar i bibliotekslokalet. På grunn av kortare opningstid på campus er det redusert tilgang til meirope bibliotek på kveldstid.

Her finn du meir informasjon om koronatiltak på biblioteket.

Tilgang på campus

Oppdatert 19.11.: Campusane våre er opne for HVL-studentar og tilsette, men grunna smittevernstiltak er camusane frå 20.11.2020 berre tilgjengelege for HVL-studentar og ansatte med nøkkelkort. Bibliotek, lesesalar og grupperom er tilgjengelige for dei som har behov for dette.

I Bergen verkar korta berre i hovudinngangen i K1 (inngang A) og inngangen frå Kronstadplass til K2. Studentar og tilsette kan bruke nøkkelkort i desse tidsromma:

  • Studentar har tilgang måndag–fredag kl. 07.30–20.00 ved alle campusar.
  • Studentar har tilgang laurdag kl. 10.00–18.00 ved alle campusar.
  • Søndagar har studentar tilgang til K2 i Bergen og til bygget i Haugesund kl. 10.00–18.00. Dei øvrige campusane er stengt for studentar søndag.

  • Tilsette har tilgang måndag–søndag kl. 06.00–00.00 ved alle campusar.

Er du forhindra frå å møte opp fysisk?

Blir du sjuk på campus?

  • Studentar eller tilsette som utviklar luftvegssymptom eller andre symptom på Covid-19 når dei er på campus må umiddelbart halde avstand til andre og reise heim.
  • Informer leiaren din (om du er tilsett) eller faglærar/emneansvarleg (om du er student) om at du har symptom og drar heim.
  • Ved heimtransport skal du unngå offentleg-/kollektivtransport om du kan. Dersom du må ta kollektivtransport, må du bruke munnbind. Har du ikkje sjølv, kan du spørre etter munnbind på campus.
  • Test deg for Covid-19 så snart som råd i henhold til råd frå myndigheitene.
  • Informer leiaren din (om du er tilsett) eller faglærar/emneansvarleg (om du er student) om resultatet av testen (negativ eller positiv) så snart du får svar.
  • Ikkje kom tilbake til campus før du er frisk eller er ferdig med isolasjon eller karantene pålagt av smittevernmyndigheitene.

Vi understrekar at det er smittevernskontoret i kommunen som har ansvaret for smittesporinga, og at det er dei som tar kontakt med personar som blir definert som nærkontaktar, og som dermed blir pålagt karantene.

Utveksling våren 2021

Oppdatert 24.8.: HVL opnar for søknadar om utveksling til Europa våren 2021, og håpar dette vil la seg gjere. Det blir ikkje mogleg å dra på utveksling utanfor Europa denne våren.

Her får du informasjon om utveksling i vårsemesteret 2021 etter kvart som situasjonen med koronapandemien utviklar seg.