Utveksling i 2021

På denne nettsiden vil du finne oppdatert informasjon om utveksling i vårsemesteret 2021 etter hvert som situasjonen med koronapandemien utvikler seg. HVL følger råd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter og vil fortløpende vurdere situasjonen.

Oppdatert informasjon 24.8.2020

Informasjon om utveksling i vårsemesteret 2021

Høgskulen på Vestlandet håper at det vil være mulig for studenter å reise på utveksling våren 2021 – og ønsker å legge til rette for dette. Det er besluttet å åpne for søknader om utveksling til Europa. På grunn av usikkerheten er det besluttet at all utveksling utenfor Europa dessverre må avlyses. Det vil heller ikke være mulig å søke om utveksling til institusjoner HVL ikke har studentutvekslingsavtale med (såkalte Freemovere), da det ikke vil være etablert kontakt mellom HVL og vertsinstitusjonen.

HVL følger nøye med på koronasituasjonen og det tas forbehold om at smittesituasjonen kan forandre seg slik at også utveksling til Europa må revurderes. Dersom dette skulle skje, vil studenter som har søkt om utveksling få direkte informasjon om det.

I tillegg til de generelle beslutningene, er det gjort følgende beslutninger for de forskjellige fakultetene ved HVL:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

All praksisutveksling avlyses for hele verden, inkludert Europa. Det planlegges for at studenter på studier som tilbyr utveksling i teoretiske emner kan gjennomføre slik utveksling i Europa.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt til land i Europa.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Det planlegges for at studentutveksling på grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning kan gjennomføres innenfor Europa. Det vil legges til rette for praksis ved enkelte av institusjonene dersom disse kan tilby dette. Studenter som ikke får praksis på utveksling vil få praksis i Norge, enten i forkant av eller etter endt utveksling.

Studentutveksling på bachelorgradene (idrett, kroppsøving, folkehelsearbeid, drama osv.), kan også gjennomføres innenfor Europa. Bachelor i folkehelsearbeid vil ikke ha obligatorisk utveksling, men åpner for utveksling til europeiske partnere for studenter som ønsker det.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Det planlegges for at studentutveksling kan gå som normalt for studieprogrammene ved FØS, så lenge utveksling skjer innenfor Europa.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om utveksling, kan du ta kontakt med international@hvl.no.

For veiledning om studentutveksling, ta kontakt med studieveiledningstjenesten på ditt fakultet: