Utveksling høsten 2020

Ledelsen ved Høgskulen på Vestlandet vedtok 20.5. at all utveksling til og fra HVL er avlyst for høstsemesteret 2020.

Gjelder hele verden

All utveksling avlyses, på alle nivåer. Studenter som rammes av dette må fortsette på utdanningene sine ved HVL.

Utveksling våren 2021

For studenter som går på bachelor i sykepleie ved campus Bergen, og som har fått tilbud om utveksling våren 2021 er det foreløpig ingen endringer.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om utveksling, ta kontakt med utveksling@hvl.no.

Dersom du har spørsmål om studieprogresjon, praksis og videre studier ved HVL til høsten, ta kontakt med studieveiledningstjenesten på ditt fakultet: