Utveksling i 2021

På denne nettsiden vil du finne oppdatert informasjon om utveksling i høstsemesteret 2021 etter hvert som situasjonen med koronapandemien utvikler seg. HVL følger råd fra Folkehelseinstituttet og norske myndigheter og vil fortløpende vurdere situasjonen.

 Oppdatert informasjon 14.1.2021

Informasjon om utveksling i høstsemesteret 2021

NB: Utvidet søknadsfrist for utveksling høsten 2021: 15. februar

Høgskulen på Vestlandet håper at det vil være mulig for studenter å reise på utveksling høsten 2021 – og ønsker å legge til rette for dette.

HVL følger nøye med på koronasituasjonen og vil på denne nettsiden publisere informasjon om utvekslingssituasjonen når beslutninger som påvirker dette er tatt.

Generelle råd for studenter som drar på utveksling

Plan B: Alle som planlegger utveksling må ha en klar plan B dersom utvekslingen må avlyses. Snakk med studieveileder på ditt fakultet.

Ansvarsfordeling: Som utvekslingsstudent drar du på utveksling på eget ansvar. HVL tar likevel ansvar for å følge opp kontakt med vertsinstitusjonene og følge med på koronasituasjonen generelt. Dersom HVL beslutter å kalle deg hjem fra utveksling vil det være økonomisk støtte knyttet til dette dersom det fører til uforutsette utgifter. Dersom du selv velger å avslutte utvekslingsoppholdet skjer det på eget ansvar.

Forsikring: Du ha en god studentreiseforsikring, særlig nå i koronapandemien. Kunnskapsdepartementet anbefaler studentreiseforsikring fra ANSA. Det kan også være andre forsikringsselskaper som tilbyr god studentreiseforsikring, men du må passe på at forsikringen har gode villkår for koronaspesifikke hendelser (sykehusinnleggelse, karantene, hjemreise osv.)

Registrering: Alle som drar på utveksling må registrere seg i Utenriksdepartementets nettløsning

På den sikre siden: På den sikre siden har mye informasjon om sikkerhet og beredskap, både forebyggende og hva man må gjøre hvis uhellet er ute. Sett deg godt inn i denne siden!

I listen under vil du finne fakultesspesifikk informasjon etter hvert som denne oppdateres:

Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Fakultet for helse- og sosialvitskap har den 18.03 besluttet å avlyse all praksisutveksling for høsten 2021. Begrunnelsen er at koronapandemien fører til store vansker med å finne praksisplasser i utlandet, også i Europa. For resten av verden er situasjonen så uavklart når det gjelder student-/praksisvisum, press på det lokale helsevesenet m.m. at praksisutveksling ikke vil la seg gjennomføre.

Studenter fra bachelor i sykepleie, campus Bergen, som har søkt om praksisutveksling for våren 2022 er foreløpig ikke rammet av denne beslutningen og vil få svar på sine søknader om utveksling i løpet av mars/april.

Studenter fra FHS som har søkt om utveksling som ikke innebærer praksis, men kun teoretiske emner, kan fortsatt dra på utveksling høsten 2021 og vil få svar på søknadene sine så snart det lar seg gjøre.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN)

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt. Det er størst sjanse for å få gjennomført utveksling til land i Europa.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Det åpnes ikke for praksisutveksling fra FLKI.

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt. Det er størst sjanse for å få gjennomført utveksling til land i Europa.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Det planlegges for at studentutveksling kan gjennomføres som normalt. Det er størst sjanse for å få gjennomført utveksling til land i Europa.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om utveksling, kan du ta kontakt med international@hvl.no.

For veiledning om studentutveksling, ta kontakt med studieveiledningstjenesten på ditt fakultet: