Slik søker du utveksling

Er du klar for verda? Her finn du informasjon om dei ulike stega på vegen mot eit studieopphald i utlandet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for utveksling på vårsemesteret er 15. september.

Søknadsfrist for utveksling på haustsemesteret er 1. februar.

Opptak av nettmøte

Få svar på det du lurer på om søknadsprosessen!

Krav for å søke

Alle studentar som er teke opp ved eit studieprogram ved HVL kan søke om å få reise på utveksling til utlandet. Les over reglement for delstudiar i utlandet for å vere sikker på at du kvalifiserar for opptak til utveksling.

Steg 1: Intern søknad 

Du søker via Søknadsweb innan fristen.


Før du søker om utveksling ved ein utandlandsk institusjon må du sende HVL ein intern søknad. I søknaden skal du inkludere ein signert fagleg førehandsgodkjenning for delstudium i utlandet. Dette dokumentet er ei godkjenning av emna du skal ta ved den utanlandske institusjonen.

Førehandsgodkjenninga skal vere signert av fagleg kontaktperson på studieprogrammet ditt og instituttleiar/programansvarleg. Sjå liste over faglege kontaktpersonar her.

Last ned skjema (docx-format): 

Kortid får eg svar på søknaden?

Du får svar på søknaden din innan fire veker etter søknadsfristen. Du vil motta informasjon på epost og du kan sjå status på søknaden din på Søknadsweb. Dersom du får søknaden din godkjend av HVL vil du få informasjon om neste steg i søknadsprosessen.

Steg 2: Søknad til utlandet

Når du har fått søknaden din godkjend av HVL vil du få informasjon om korleis du går fram for å søke ved den utanlandske institusjonen. Institusjonane har ulike søknadsprosessar og fristar, og det er viktig at du les informasjonen du mottar nøye. Vi hjelper deg i søknadsprosessen og vil gi råd når det gjeld praktiske førebuingar som stipendordningar, språktestar og anna.

Steg 3: Stadfesting

Etter du har sendt inn søknad og nødvendig dokumentasjon, vil du få svar frå den utanlandske institusjonen om du får tilbod om plass eller ei. Tilbod om plass kan komme i form av eit opptaksbrev eller stadfesting på epost. Hugs å takke ja til plassen.

Stadfesting eller opptaksbrev skal sendast vidare til din sakshandsamar. No kan du verkeleg begynne å planlegge og glede deg!

Steg 4: Hjelp på vegen

God planlegging gir eit godt utgangspunkt! Vi anbeflar at du navigerar deg gjennom nettsidene våre om utveksling for å finne ut meir. Informasjon om veien videre, stipendordningar og tips og råd vil vi gi deg undervegs på epost eller via invitasjon til nettmøter.