Jente som tar selfie i storby.

Slik søker du utveksling

Er du klar for verda? Her finn du informasjon om dei ulike stega på vegen mot eit studieopphald i utlandet. Du får og meir informasjon undervegs på e-post eller gjennom nettmøte.

Søk om utveksling!

Frist for søknad med førehandsgodkjenning

  • Søknadsfrist for utveksling på vårsemesteret 2022 er 15. september.
  • Søknadsfrist for utveksling på haustsemesteret 2022 er 1. februar

Kven kan søke?

Alle studentar som er tatt opp ved eit studieprogram ved HVL kan søke om å få reise på utveksling til utlandet. Dette gjeld frå bachelor- til ph.d.-nivå. Les Reglement for delstudiar i utlandet for å vere sikker på at du kvalifiserar for opptak til utveksling.

Slik søker du

Rettleiing om utveksling

Kontakt studierettleiar

Studierettleiar på fakultetet ditt kjenner til studieprogresjon og kva for studieløp du er i. Kontakt studierettleiar for å finne ut om kor du kan reise på studieprogrammet ditt og korleis det passar i studieløpet ditt. 

Her kan du finne oversikt over kven som er studierettleiar på fakultetet ditt.

Søknad med førehandsgodkjenning til HVL

Fagleg førehandsgodkjenning

Signert fagleg førehandsgodkjenning av delstudier i utlandet er ein garanti for at emna du studerer i utlandet godkjennes i graden din når du kjem heim. For ph.d.-studentar gjeld dette berre om du skal ta fag i opplæringsdelen.

Førehandsgodkjenninga lagar du på nett, og når alle signaturar er i orden vert dokumentet automatisk lasta opp i Søknadsweb. Kven som signerer frå fakultetet er lagt inn frå før. Ta likevel kontakt med faglig kontaktperson for å diskutere fagval før du fyller inn skjema. 

Sjå instruksjonsvideo under for hjelp til utfylling (klikk på dette symbolet imageuk4l2.png i videoen for å sjå i fullskjerm). 

Finn du ikkje studieprogrammet ditt på nettskjema? Send ein epost til international@hvl.no.

Sjå liste over faglege kontaktpersonar.

 

Kortid får eg svar på søknaden min til HVL?

Du får svar på søknaden din innan tre veker etter søknadsfristen. Du får informasjon på e-post og du kan sjå status på søknaden din på Søknadsweb.

Søknad til utlandet

Når søknaden din er godkjend av HVL sender sakshandsamar deg informasjon om korleis du går fram for å søke til den utanlandske institusjonen.  

Spørsmål eller utfordringar medan du er i søknadsprosessen med den utanlandske institusjonen, rettar du mot dei. Institusjonane har ulike søknadsprosessar og fristar, og det er viktig at du les informasjonen du mottar nøye.  

Kortid får eg svar på søknaden min til utlandet?

Tilbod om plass kan komme i form av eit opptaksbrev eller stadfesting på e-post. Den kan og komme på forskjellige tidspunkt avhengig av kva frist vertsinstitusjonen din har. Hugs å takke ja til plassen.  

Stadfesting eller opptaksbrev skal sendast vidare til din sakshandsamar.

Erasmus+

Søker du om utveksling til land innanfor Europa kan du lese meir om førebuingane til Erasmus+ her.

 

 

Informasjonsmøte om utveksling hausten 2021